Domov > Organizacije > Primorska regia > Društvo Pristan

Društvo Pristan

Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper

Osnovno poslanstvo društva Pristan je integrirati starejše v skupnost in hkrati razvijati izobraževanje za njihovo osebnostno rast in za njihovo dejavno delovanje v tretjem življenjskem obdobju. V Kopru se je potreba po tovrstnem druženju pokazala že pred 15 leti. Tako smo ustanovili društvo Pristan - univerzo za tretje življenjsko obdobje v Kopru.

Slušatelji se izobražujejo v študijskih programih, kar pomeni, da so poleg mentorja tudi sami dejavni s svojimi izkušnjami, znanjem, odkrivanjem in doseženo kulturno ravnjo. V letih delovanja so razvijali dejavnosti na naslednjih področjih: jezikoslovje (angleščina, francoščina, nemščina, španščina in italijanščina), naravoslovje in družboslovje, umetnost, računalniško opismenovanje, utrjevanje zdravja in življenjske moči ter praktičnih dejavnosti.

Poslanstvo je v teh letih obrodilo sadove, saj:

  • se je število članov močno povečalo (z začetnih 21 na več kot 500);
  • so društvene dejavnosti številčnejše in bolj raznolike, število programov se je povečalo;
  • načrtovani programi so vedno polno izvedeni;
  • so deležni podpore okolja, v katerih aktivno živimo;
  • so stkali pristne medsebojne odnose in prijateljstva.

Za mnoge slušatelje pomeni študij uresničevanje želja in interesov, ki jih v drugem življenjskem obdobju niso mogli uresničiti, po drugi strani pa vključevanje v različne krožke omogoča aktivnejše preživljanje tretjega življenjskega obdobja, ohranjanje in razvijanje intelektualnih potencialov vsakega posameznika, ki je ob naraščanju deleža te starostne skupine tudi za celotno družbo vse bolj pomembno.

Andragoški center Republike Slovenije za promocijo učenja in znanja je leta 2010 podelil društvu priznanje skupine za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja za leto 2009 za izjemen prispevek društva h kulturi učenja. Le-to nas je pri delu še bolj vzpodbudilo k nadaljnjemu delu, saj se tako zavedamo, da smo na pravi poti.

  

 

 

 

 

Društvo Pristan

Ul. Pri vodnjaku 2
6000 Koper

Telefon: 041 222 796
E-pošta: drustvopristan@gmail.com
Spletna stran: www.drustvo-pristan.si

 

Mojca Brank, predsednica društva