Domov > Organizacije > Štajerska regija > Ljudska univerza Ptuj

Ljudska univerza Ptuj

Izobraževanje na Ljudski univerzi Ptuj poteka na treh področjih: izobraževanje za pridobitev izobrazbe, poklicno usposabljanje ter splošno izobraževanje. V podporo kakovosti življenja v različnih starostnih obdobjih zagotavljajo bogato bogato ponudbo neformalnih oblik učenja, na primer v študijskih krožkih, v programih Usposabljanja za življenjsko uspešnost, v Središču za samostojno učenje, Svetovalnem središču, Borzi znanja in Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Uspešno so kandidirali na razpisu MŠŠ in pridobili Center vseživljenjskega učenja Podravje, v okviru katerega skrbijo za brezplačno ponudbo izobraževanj, predvsem neformalne narave.


 

Ljudska univerza Ptuj

Mestni trg 2, 2250 Ptuj


Božena Ribič (predsednica), Petja Janžekovič,
Anton Ozmec, Simona Pucko
T: 02 749 21 50 (UTŽO), 040 396 599, 02 746 46 11 (A. Ozmec)
E: luptuj@siol.net; bozenaribic@gmail.com; petja.janzekovic@luptuj.org; anton.ozmec@teleing.com; simona.pucko@luptuj.org
I: www.lu-ptuj.si